top of page

Barn och unga konsumerar mer nyhetsmedia denna vår


En kvinna med ett örhänge som surfar på mobilen

Att väldigt lite är sig likt vad gäller mediekonsumtion den här våren med covid-19, vet vi nog alla vid det här laget. Nyhetskonsumtionen har ökat rejält, men hur ser det ut i olika åldersgrupper?

Noridcoms Mediebarometer, som görs varje år av Göteborgs Universitet, har i år valt att "bryta ut" våren 2020 eftersom vi i år har en så exceptionell situation och jämför med året innan.

Det är lätt att tro att de yngsta i första hand vänder sig till sociala medier för att få nyheter, medan de äldre väjer traditionella nyhetsmedia. Men vi kan se att så är inte fallet. De unga har inte ökat sin konsumtion av nyheter alls i sociala media, utan istället i traditionella.

Nu skall vi dock nämna att en betydligt högre andel äldre redan innan covid, i första hand vänder sig till traditionella media. Men ökningen från året innan är signifikant större bland de yngsta. Om vi skall tacka skolan för det, som på sin agenda har källkritik, vet vi inte – men det kan spela in. Samt att sociala media har fått utså en hel del kritik på senaste tiden med att sprida falska nyheter. I så fall är detta goda nyheter för svenska nyhetsmedia.


ett diagram som daglig räckvidd nyheter i traditionella medier

Källa: Nordicom 2020-05-28


Vill du veta mer om undersökningen eller andra media kontakta oss på Likehouse!

Comments


bottom of page