top of page

Betalar du för att övertyga kunden som redan bestämt sig?


en person som håller i ett kreditkort med ena handen och skriver på en dator med andra handen

Många annonsörer har dragit ner på sin långsiktiga varumärkesannonsering till följd av pandemin och flyttat investeringar till enbart kortsiktiga säljdrivande kanaler. Sökannonsering har därför tillmätts överdriven stor betydelse vad gäller det faktiska resultatet. Men Google är inte den heliga graalen.

Att bara tillskriva sökordsannonsen det slutliga köpet, är lite som att enbart premiera skylten på hyllan i butiken. Vad som långt innan bidragit till att kunden överhuvudtaget kommit in i butiken och kanske redan bestämt vilken produkt och varumärke hen skall köpa, är svårare att analysera.


Sök kan fånga upp och övertyga de som är osäkra om lösningen på sitt "problem" eller vilka alternativ som finns inom en kategori. Men genom att lägga en alltför stor del av budgeten på köpdrivande sökannonser, så betalar man ju för 80-90% som ändå hade tänkt att köpa din produkt.

Så än en gång, det måste finnas balans i investeringarna. Vi kommer tillbaka till den s.k. Tratten:

en blå triangel uppochner

- Längst upp har vi varumärkesbyggande breda media. 60% bör ligga här för att driva tillväxt.

- Längst ner är sälj-/konverteringsdrivande aktiviteter. 40% av budgeten längst ner i tratten.(Källa: Binet&Fields, Mark Ritson)

Vill du veta mer om mediamix som driver tillväxt, eller sökordsannonsering – kontakta oss på LikeHouse.Comments


bottom of page