top of page

Reklamräckvidd är bevisat viktigt för tillväxt – även för B2B.

De senare åren har varit väldigt många blivit övertygade om att överge traditionella medier för digitala. Och det kan man ha viss förståelse för eftersom nyttjandet av dessa ökar. Men i många fall har man har börjat driva en konverteringsjakt i egna kontakt- och kundbaser på bekostnad extern annonsering. Då ser vi en risk. Måste frågan alltid vara om man skall annonsera ELLER jobba med relationsbaserad försäljning? 


Det lite svettiga svaret på den frågan är: gör båda delarna! Det finns nu övertygande bevis för att de som har en hälsosam mix mellan breda räckviddsmedia och smala direktkonverterande media är de som uppvisar störst tillväxt.


De som djupast forskat kring detta är Les Binet & Peter Field. Under 20 års tid har de studerat de verkliga effekterna av tusentals kampanjer inom 700 olika branscher och har bevis för att de som gör båda är mest effektiva.En busshållplats med en annons från Ratsit.se. i annonsen står det "storebror ser dig kolla storebror"

I breda media når vi ALLA potentiella kunder samt även påverkare, till en betydligt lägre kontaktkostnad.
Detta är tvärt emot vad många förespråkat under senare år, då vi skall vara påstått mer effektiva och bara nå de mest värdefulla konsumenterna. följden av de goda råden och trenden är att annonsörer strukit investeringarna i bredare traditionella media till förmån för enbart digitala. Det har oftast gjort att man blivit mindre effektiv.ett diagram som visar att marknadsföring riktat mot hela marknade ger mer effekt än riktat mot endast nya eller befintliga kunder

Konvertering då? Vilka media är då bäst på att driva konvertering? Man kan ju tro all konvertering kommer från digitala kanaler och att Google sök t.ex. är det mest effektiva.

Faktum är att breda media där man kan göra starkt emotionell kommunikation fungerar allra bäst. Tvärt emot vad marknaden tycker. Det visar en brittisk studie där man mätt resultatet i en ekonometristudie och jämfört med vad marknaden säger.

Annonsörer, speciellt inom B2B lägger omotiverat 

stor vikt vid Sociala media, framförallt Facebook. Utan att egentligen veta hur effektiv kanalen är att driva försäljning. Även SÖK marknadsföring står för en allt för stor andel av investeringen. Det blir i slutänden väldigt dyra kontakter. Det är bevisat att breda media driver direkt sök mycket effektivt och därmed till en lägre kostnad för annonsören. 

Comments


bottom of page