top of page

Vi svenskar ägnar nästan 7 timmar per dygn åt media!


En Tv med ikoner på olika tjänster inom rörlig bild

Marknadsföringsbranschens kanske viktigaste undersökning har släppts för året 2023. Varför är undersökningen så viktig? Jo, för att den är en av de mest heltäckande undersökningarna när det gäller svenska folkets mediekonsumtion. Nedan redovisar vi några intressanta trender som har rapporterats i Mediebarometern 2023.


407 minuter – eller 6 timmar och 47 minuter per dag. Så mycket lade varje svensk i snitt förra året på media. Och mellan olika demografiska grupper skiljer det sig bara några minuter. Till exempel lägger kvinnor några minuter extra (408 minuter) jämfört med män (403 minuter).  Den stora skillnaden ser vi faktiskt mellan de yngre. Barn mellan 9 och 14 år lägger endast 328 minuter, medan 15-24-åringar lägger hela 512 minuter. Det är kanske inte så konstigt när man tänker på att de flesta 9-åringar inte har tillgång till en egen mobiltelefon eller surfplatta. 


I övrigt ser vi att i åldersgrupperna efter 24 år så sjunker genomsnittstiden kraftigt. Det beror på att den del av befolkningen som arbetar har mindre tid att konsumera media. Efter pensionen, när man har lite mer fritid, ökar tiden till 435 minuter. Mest tid lägger vi på rörlig bild 


Det är i och för sig inte så överraskande då kategorin innefattar alla typer av just rörlig bild, exempelvis tablålagd tv, webb-tv och strömmade videoklipp på webbplatser som YouTube. Hela 9 av 10 svenskar tittar på rörlig bild i någon form, men det som har vuxit mest under 2023 är YouTube med 7 procentenheter (2022: 41% - 2023: 48%) och strömmad tv med 4 procentenheter (2022: 61% - 2023: 65%). Resten av kategorierna, främst tablålagd tv, har stagnerat eller sjunkit i popularitet. Tv totalt har dock fortsatt hög daglig räckvidd.


Diagram som visar Daglig räckvidd mellan olika typer av rörlig bild. Källa: mediebarometern 2023
Diagram: Mediebarometern 2023

49% av befolkningen har en prenumeration på en dagstidning i sitt hushåll 


Förra året låg siffran på 52%. Denna nedåtgående trend syns för såväl den tryckta dagstidningen som den digitala. Pappersformen har sjunkit lite kraftigare än den digitala formen. Den enda typen som faktiskt har ökat sedan förra året är kvällstidningars plustjänst: 8% jämfört med förra årets 7%. 


Även om populariteten kring prenumerationer har sjunkit är det fortfarande en stor del av befolkningen (nästan hälften!) som prenumererar, och man får inte heller glömma att en prenumeration ofta räcker åt ett helt hushåll. 


 

Av alla nyhetsförmedlare är SVT är populärast...


51% av Sveriges befolkning får sina nyheter från SVT, jämfört med 50% förra året. Det är dessutom det enda nyhetsformatet som har vuxit; Sveriges radio har tappat 4% och TV4 har tappat 3% av sina nyhetskonsumenter. Alternativ media (3%) och nyhetsmagasin (2%) är nya format som inte var med förra året så tyvärr går det inte att se om dessa har sjunkit eller vuxit i popularitet. ...men TikTok ökar


Andelen som en vanlig dag tog del av nyheter via sociala medieplattformar ligger på ungefär samma nivå som 2022 och 2021. Att få nyheter via sociala medier var vanligast bland de unga. Det var även stora skillnader i åldersgrupperna vilka plattformar man tog del av nyheter på: äldre människor tenderade att använda Facebook och Instagram medan yngre hellre använde sig av Snapchat och TikTok. Den populäraste sociala medieplattformen för nyhetskonsumtion är dock Facebook. Detta är inget som förvånar oss då Facebook också är den populäraste plattformen generellt bland sociala medier om man ser på total användning alla åldrar. En genomsnittlig dag har 25% av befolkningen tagit del av nyheter på Facebook. TikTok är den plattform som ökat mest för konsumtion av nyhetsmedia. Plattformen har ökat sin dagliga räckvidd med 6 procentenheter sedan 2022 och går om X (fd Twitter) som nyhetskälla. Bland 15-24-åringarna var det hela 55% som använder TikTok som nyhetskälla, medan det bara är ca 7% hos de äldre vuxna.


Diagarm som visar nyheters dagliga räckvidd i sociala medier. Källa: Mediebarometern 2023
Diagram: Mediebarometern 2023


Stabilt radiolyssnande där bilradio är den populäraste formen


Den dagliga räckvidden avseende alla former av radio har stannat på ungefär samma plats som förra året (sjunkit med 1%). Den enda formen som har blivit större är Podcast, men även den marginellt, från 28% till 29% daglig räckvidd. Bilradio är vinnaren med sin räckvidd på 55% en vanlig dag. Bilradio har således en tydlig marginal över alla andra kategorier. I övrigt syns inte några dramatiska förändringar i radiokonsumtion bland Sveriges befolkning. 


Diagram som visar daglig räckvidd mellan olika format av radio. Jämfört mellan åren 2022 och 2023. Källa: mediebarometern 2023
Diagram: Mediebarometern 2023

Hur går undersökningen till? 


Undersökningen bygger på ett stratifierat slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan åldrarna 9-85 år. Urvalet inkluderar både svenska medborgare och personer med utländskt medborgarskap boende i Sverige. Antalet som deltog i undersökningen var 6029 personer. 

Vill du läsa hela rapporten så kan du hitta den här på vår hemsida.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page