top of page

Vi svenskar konsumerar media som aldrig förr!


Fjärrkontroll med en tv i bakgrunden

Under pandemin så sköt mediekonsumtionen i höjden. Inte så konstigt kanske då vi spenderade mer tid i hemmet med nyhetstittande och underhållning. I senaste Mediebarometern* som undersöker svenskarnas medievanor, ser vi att konsumtionen fortsätter under 2022 på samma höga nivå som under pandemiåren 2020 och 2021.

2022 var ju också ett exceptionellt dramatiskt år. Först lättade covidrestriktionerna och i februari invaderade Ryssland Ukraina. Dessutom var 2022 ett valår, det var ett vinter-OS i Kina samt fotbolls-VM för både herrar och damer. Allt detta påverkade vår mediekonsumtion.

Vi svenskar spenderade totalt ca 7 timmar per dag på media. Mest tid ägnade vi åt ljud samt rörlig bild. En genomsnittlig dag tittade 93% på rörlig bild av något slag. 85% använde sociala medier, vilket ger dem högre räckvidd än både dagspress och radio.

Olika mediers räckvidd mellan 2021 och 2022

Strömmad TV är idag större än tablålagd TV. Den dagliga räckvidden för strömmad TV ligger på 61%, medan tablålagd har 57% räckvidd. Drygt 40% ser på YouTube en vanlig dag och 24% ser på annat rörligt innehåll online.

Över 70% av oss konsumerar en dagstidning en genomsnittlig dag. Fler läser den digitalt; 61% och endast 27% läser den på papper. Framförallt när det gäller kvällspress har pappersläsandet gått ner till fördel för digitalt. När det gäller magasin och tidskrifter är fördelningen det omvända. Här vill fortfarande flest läsa på papper.

Vad gäller nyhetskonsumtion är SVT den mest använda kanalen, följt av Sveriges Radio. Men här ser vi stora skillnader i ålder. Det är främst de äldre som använder dessa kanaler mest. För de allra yngsta, 15-24-åringarna, är Instagram den största nyhetskanalen. Av hela befolkningen är det 27% som tar del av nyheter på Facebook.

Tre fjärdedelar av befolkningen hade tillgång till någon strömningstjänst för TV under 2022. 68% hade tillgång till abonnerad strömningstjänst för musik eller Podcast. Högst var användningen i åldersgruppen 15 till 24 år.

Idag har Facebook med sin dagliga räckvidd på 60% tappat sin förstaplats i totalbefolkningen, som socialt media, till Instagram. Mediet är dock fortfarande störst i åldersgruppen 45-85 år.


Mediebarometern 2022 visar att Svenskarna konsumerar media som aldrig förr. Det finns alltså strålande möjligheter att nå sina konsumenter i media. Under sommaren är t ex mediekonsumtionen fortsatt hög, men priserna är låga; så passa på och bygg varumärket när färre är ute och annonserar. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag åt dig.


* Mediebarometern 2022 är en undersökning av den svenska befolkningens medievanor, och genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Hela rapporten kan du även hitta på vår hemsida.

Comments


bottom of page