top of page

Hur påverkas vår mediekonsumtion på nätet av världsläget?


Sociala medier på en mobiltelefon

Den nya rapporten Svenskarna och Internet 2023 från Internetstiftelsen har lanserats i dagarna och här sammanfattar vi kort det mest intressanta.


Händelser i omvärlden påverkar det digitala livet. De flesta ser det som sannolikt att en cyberattack mot Sverige skulle kunna slå ut viktig infrastruktur som internet, el och vatten. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har många svenskar ökat sin nyhetskonsumtion men också blivit mer källkritiska.


Samhällsdebatten har lett till att nästan alla svenskar tycker att polisen skall få ta del av privata konversationer vid misstanke om brott. Men när det gäller oss själva bryr vi oss allt mer om integritet på nätet. Drygt hälften känner sig kränkta av insamling av personliga data och merparten vill inte ha anpassad reklam utifrån sin internetanvändning. Drygt hälften tycker heller inte att det är okej att en arbetsgivare googlar dem inför en möjlig anställning.Nyhetskonsumtion genom sociala medier och kända profiler


Sociala medier är den viktigaste nyhetskällan för unga svenskar idag. De flesta tar del av nyheterna direkt i det digitala flödet och få klickar sig vidare till en nyhetssida. TikTok är en viktig källa för samhällsnyheter, särskilt bland unga kvinnor (36%), och YouTube för unga män (30%). Mer än var tredje svensk följer också någon person på nätet för att få samhällsnyheter. Mest populära är Magdalena Andersson och Ulf Kristersson.

statistik som visar hur olika åldersgrupper konsumerar nyheter

Tyvärr är också en del av det offentliga samtalet online näthat, kränkningar och ett hårt diskussionsklimat. Oftast är näthatet kopplat till personliga eller politiska åsikter. Det får konsekvenser inte bara för de som själva drabbas. Varannan svensk undviker att kommentera och diskutera saker på nätet av oro att bli utsatt för hat. Detta kan även få konsekvenser för reklamkampanjer då färre kan vilja gilla och eller kommentera för att inte blir utsatta för förföljelse eller kritik. Något att tänka på som annonsör. Att inte räkna framgång i engagemang.Det dagliga användandet av sociala medier


Trots att de flesta av oss inte vill bli spårade på nätet så fortsätter vi använda sociala medier i samma utsträckning. 94% av svenska befolkningen över 8 år använder någon typ av social plattform, där vi faktiskt godkänner att de spårar oss och riktar anpassad reklam.


Så vilka kanaler använder vi mest 2023? Sett till totalen är YouTube, Facebook och Instagram (Meta) stadiga vinnare likt förra året. Facebook är den enda kanalen som tar tappat användare, men likväl är den fortfarande störst om vi ser till daglig användning. Har du en kampanj där du vill få hög räckvidd över många generationer är Youtube, Metas kanaler och Snapchat värt att ha med i mediemixen.


stapeldiagram som visar hur ofta folk använder sociala medier 2022 och 2023

Ska du nå yngre generationer skiljer sig naturligtvis användandet på plattformarna. Vi ser tydliga skillnader mellan de födda på 2000-talet och de födda på 1900-talet. Efter YouTube är det Snapchat och TikTok som dominerar bland ungdomar och unga vuxna. Medan Facebook har flest användare hos de födda innan millenieskiftet.

Stapeldiagram över hur folk födda före och efter millennieskiftet använder sociala medier

Ser vi mer i detalj i tabellen nedan ser vi att TikTok dominerar (inte förvånande) hos 00-talisterna med hela 57% dagliga användare. Men för äldre generationer är användningen fortfarande låg; 4% hos 80-talisterna osv, och totalt sett är det 15% av alla internetanvändare över 8 år som använder TikTok dagligen. Vill du nå 00-talisterna når du dock fler med Snapchat, som används dagligen av 75% av denna åldersgrupp. Vill du däremot även nå andra generationer är Instagram en bättre kanal, då användandet är relativt stort hos alla vuxna, utom de äldsta (20-50-talisterna), som i stället är flitiga användare av Facebook.

diagram över hur olika generationer dagligen använder sociala medier


Hur konsumerar vi då innehåll i de sociala kanalerna? Det som toppar är inte längre just det "sociala" utan det används som en källa till underhållning och tidsfördriv.

diagram som visar varför folk använder sociala medier

Dock skiljer det även sig här hos generationer födda innan och efter millennieskiftet, då ungdomar och unga vuxna rankar drifkraften att umgås med vänner mycket högre. Det kan även förklara skillnaden att unga månar mer om sin integritet på internet, då man har många privata diskussioner och lever en stor del av sitt liv i dessa appar.

diagram som visar varför folk använder sociala medier fördelat mellan folk födda före och efter millennieskiftet

Vill du läsa rapporten i sin helhet hittar du den här bland fler användbara rapporter på vår hemsida, eller på Internetstiftelsens hemsida


Och behöver du hjälp med att planera era digitala kampanjer? Hör av dig till oss på LikeHouse!Comments


bottom of page