top of page
Likehouse-header_tjanster_ballons.png

Tjänster

Nedan har vi samlat våra huvudsakliga tjänster, och lite kort om hur vi ser på dem.

I samarbete med våra partners har vi

möjligheter att hjälpa till med det mesta inom reklam och kommunikation. Hittar du inte vad du söker här, tveka inte att höra av dig till oss.

Analys - services

Analys

Vi måste alltid svara på frågan varför vi skall göra en aktivitet, definiera syfte, mål samt förväntningar från dig som kund. För att kunna ta fram rätt lösningar och planer krävs tydliga mål. Mål sätts på kort och lång sikt. Vi gör även konkurrent- och målgruppsanalyser, det vill säga en definition av vilka marknadssegment eller grupperingar vi skall rikta aktiviteter mot, samt hur marknaden totalt ser ut. En beskrivning av hur många de är, intressen, livsstil och medievanor samt var de finns. Här skapar vi insikter som ger oss en djupare förståelse av konsumentbeteende och därmed vad ett problem eller utmaning handlar om.

Hur vi gör det

Antingen utgår vi från en skriven brief från er som uppdragsgivare, alternativt tar vi ned briefen i intervjuform och sammanfattar tillbaka till er. Vi använder all tillgänglig

industridata samt skräddarsyr analyser utifrån projektets behov.

Varför vi gör det

För att ha en tydlig gemensam övergripande bild av uppdraget att jobba mot. Tillsammans med våra insikter är detta den viktigaste ramen för såväl strategi som kreativa idéer.

Verktyg

Briefmall eller egenproducerade workshops/ intervjuunderlag. Medieinvesteringar i kategorin, brandtracking och Share of Search och säljdata

från kund. Sifo Orvesto samt Reklammätningar.

Strategi

Vi ser strategi som en utvecklad definition om hur vi skall nå mål på lång sikt och kort sikt, givet den information vi samlat i analysen ovan. Vi producerar i huvudsak kommunikations- och

mediestrategier men har även erfarenhet från affärs- och varumärkesstrategiskt arbete.

Strtegi - services

Hur vi gör det

Insamlingsfas och produktionsfas med täta avstämningar med uppdragsgivaren samt era övriga konsulter. Vi måste se till att alla är överens om strategin innan vi går in i den taktiska fasen.

Varför vi gör det

En strategi som grund är förutsättningen för det taktiska arbetet. Utan strategi vet vi inte vart vi är på väg och vi kan inte heller mäta resultatet. Med en strategi i botten kan vi alltid lösa problem både på kort och lång sikt.

Verktyg

Erfarenhet och input från all relevant data och undersökningar.

research

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika typer av undersökningar. Vi hanterar allt från enkla kampanjmätningar eller en snabb koll på kundernas uppfattning om varumärket, till brand tracking och mer utvecklade kvalitativa varumärkesundersökningar, för att få djup förståelse för konsumenternas beteende och attityder.

research - services

Hur vi gör det

Vi samarbetar med flera olika marknadsundersöknings-institut som samlar in datan genom såväl kvalitativa metoder såsom intervjuer och fokusgrupper, som kvantitativa såsom enkäter. Vi skräddarsyr underlag för varje enskilt projekts behov samt tolkar och formulerar

insikter.

Varför vi gör det

Dels behöver vi ibland undersöka var varumärket står innan vi gör en strategi, och dels behöver vi mäta hur marknadsaktiviteterna har tagits emot. All research ger insikter som vi lär oss av för att kunna göra riktiga bedömningar och ibland göra relevanta justeringar i planer.

Verktyg

Vi har ett stort nätverk av leverantörer som kan leverera data, både kvalitativa och kvantitativa. Vi skräddarsyr alltid undersökningar för varje behov. Några av våra leverantörer är t.ex. Xtreme, Novus, Nepa och Kantar Sifo. Vi har även tillgång till verktyget My Telescope för Share of Search

planering 

Vi ser till att planen verkställs på samtliga nivåer; produktion, förhandling, inköp, bokning och

materialhantering.

planering - services

Hur vi gör det

Vi skapar övergripande och detaljerade planer som hanterar den totala aktivitets- och kostnadsbilden kring all er kommunikation.

Varför vi gör det

För att du som kund skall ha en samlad översikt över alla olika delar i er marknadsföringskampanj, samt koll på alla del- och totalkostnader.

Verktyg

Excel, Orvesto

PROGRAMMATIC

Programmatic är ett samlingsnamn för automatiserad handel med annonser i realtid. Kortfattat så innebär det att köpare och säljare av annonsutrymme gör affärer via en realtidsauktion. Mycket har hänt sedan den första realtids-transaktionen genomfördes 2009. Om man jämför programmatic med analoga köp eller digitala manuella köp så är programmatic:s historia inte lika lång, dock kan den möjligen anses som produktivare då flera stora förändringar har skett inom området på bara lite drygt 10 år. Detta beror förstås bland annat på den datamängd och transparens som programmatic innebar, och en gemensam strävan efter att standardisera bort komplexitet och städa upp ekosystemet. Källa: IAB sverige

Prog - - service

Hur vi gör det

Vi köper idag digital utomhus, digital display, digital radio och Connected TV   

programmatiskt och optimerar löpande för bästa möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad.

Varför vi gör det

Fler och fler media blir digitala. Programmatisk annonsering automatiserar köp- och  
försäljningsprocessen,  
vilket gör den snabbare och  
mer kostnadseffektiv jämfört  
med traditionella metoder
. Den möjliggör också total kontroll över önskade styrningar.

Verktyg

Vi har tillgång till flera olika plattform för programmatiska displayköp,, bla Kobler, Google DV360, Google Display Network och Adform. 

Medieköp

Medieköp

Vi har lång erfarenhet av medieköp och hanterar alla typer av media; både analoga, s.k. traditionella medier som print, DR, TV, radio och utomhus samt alla digitala och sociala media, även influencersamarbeten, podcasts och blogg. Vi köper media både direkt och genom programmatiska köpplattformar. Allt utifrån vad som är bäst för er kampanj. Vi är med i Sveriges Mediebyråer och följer därmed de riktlinjer som gäller för mediebyråersättningar, d.v.s. att alla ersättningar från media tillfaller kunden. 

Hur vi gör det

Alla medieköp föregås av noggrann analys. Medieköp kan därefter genomföras antingen programmatiskt eller genom våra många och goda relationer till medierepresentanter. Hos oss får kunden också en samlad överblick och status för alla medieköp samt utförlig rapport efter varje kampanj. Alla kostnader redovisas tydligt i våra medieplaner.

Varför vi gör det

Vi strävar alltid efter att se till att kunden får mesta möjliga värde för sin medieinvestering och att kunden har god insyn och kontroll genom hela processen. Vi värderar transparens högt.  

Verktyg

TV-planeringssystem, Outdoor Impact, Adform, Kobler och DV360, Sage And Archer, (för programmatiska köp), Sifo Orvesto Konsument och Näringsliv, egenbyggda Excelverktyg, egna dashboards mm. 

marketing automation - services

Marketing automation

Att med mjukvara optimera och automatisera delar av ett företags processer för marknadsföring och försäljning. Det kan t ex vara anpassade pop-ups på hemsidan som skjuts mot besökare från en viss annons, där ifylld kontaktinformation sedan skickas in i ert CRM.

Hur vi gör det

Vi sätter upp en struktur för hur vi kan rikta anpassade budskap och samla in information utifrån era besökares digitala fotspår. Utifrån detta skapar vi automatiserade processer, ex mellan er webbplats, ert epostsystem och CRM.

Varför vi gör det

Ni vill få ut så mycket som möjligt av era övergripande medieinvesteringar. Detta tar om hand om den förväntat ökade trafiken på era digitala plattformar och ökar konverteringar eller skapar leads för framtida försäljning.

Verktyg

Vi är partner med Triggerbee som är ett modernt verktyg för leads och marketing automation. Vi använder även Zapier och Active Campaign.

Nyhetsbrev - services

nyhetsbrev

E-postmarkandsföring är en kostnadseffektiv och snabb kanal där du har möjlighet att berätta mer och skicka personaliserade budskap. Vi kan hjälpa er att bygga upp underlag, såväl som att utforma mallar och utskick, som automatiserade processer.

Hur vi gör det

Beroende på i vilket läge vi kommer in, så kan vi hjälpa till med att bygga upp strategi och funktioner från grunden, eller integrera en pågående verksamhet. Som med allt annat, så är grundsyftet avgörande för hur vi riggar.

Varför vi gör det

Kommunikation via e-post hjälper er att fördjupa dialogen med era kunder, prospekt eller er egen organisation. Det tillför timing i din mediamix, och kan även vara del av ett Marketing Automation-upplägg. Och att informera om kommande externa aktiviteter internt, stärker kommunikationen inifrån ut.

Verktyg

Vi jobbar i de flesta program som våra kunder har: Apsis, Hubspot, Mailchimp, Rule, ActiveCampaign etc.

produktion - services

produktion

Vi kan hjälpa er att skapa eller anpassa ert material till respektive media. Det kan vara allt från att formatanpassa bilder till att klippa om video och animera banners. Har ni behov av ett kreativt koncept har vi resurser inom vårt nätverk att ta fram högt som lågt.

Hur vi gör det

Vi producerar innehåll kostnadseffektivt och har lång vana av att följa grafiska profiler och koncept. Vår erfarenhet av respektive media gör att vi vet vilken typ av innehåll som fungerar bäst, samtidigt som all kommunikation ska hålla ihop.

Varför vi gör det

Vi erbjuder detta för att befintligt material ofta behöver anpassas till respektive kanal för att få så bra resultat som möjligt. Att vi snabbt och enkelt kan anpassa innehållet hos oss, gör även att ni slipper hantera en ytterligare part, om ni inte har en upparbetad kontakt.

Verktyg

Vi arbetar i bild- och video-redigeringsprogram som tex Adobe, samt smarta system för digital produktion kopplade till våra köp-plattformar. Vi ser till att original matchar mediernas specifikationer.

Google SEM - services

Sökordsannonsering 

SEM (Search Engine Marketing) är ett bra sätt att nå potentiella kunder som själva aktivt söker en produkt, runt ett intresse eller lösning på ett problem. Sökordsannonser kompletterar er organiska trafik, speciellt kan det vara svårt som ny aktör att ha en upparbetad SEO.

Hur vi gör det

Vi tar fram sökordsförslag tillsammans med er med utgångspunkt i er målgrupps sökbeteende. Sedan bygger vi kampanjer och formulerar annonser utifrån Googles kvalitetsranking.

Varför vi gör det

Sökordsannonsering ska fånga in de som inte redan söker efter er specifikt, utan de som söker en lösning eller vilket utbud som finns. Men ni ska inte betala där ni redan ligger högst i det organiska resultatet.

Verktyg

Förslag i word. Sökordsanalyser och publicering sker i Google Ads.

Paid social Media - services

Sociala MEdier 

Sociala medier har en självklar roll i marknadsföringen för de flesta annonsörer idag och möjligheterna  är stora. Det dyker upp nya sociala medier varje år och hur vi använder dessa plattformar förändras kontinuerligt. Vi håller oss alltid uppdaterade på vilka sociala medier som används av olika målgrupper och på vilket sätt de används. Allt för en lyckad kampanj.

Hur vi gör det

Vi hittar relevanta målgrupper och strukturerar kampanjer för att uppnå era mål. Under kampanjen följer vi resultaten och optimerar löpande.
Vi kan även skapa, anpassa eller ge feedback om innehållet i annonserna för att det ska fungera på bästa sätt i respektive social kanal och format.

Varför vi gör det

Även om du som företag eller varumärke har tusentals följare på sociala medier når man sällan ut till mer än några få procent av dem genom organiska inlägg. Folk är dessutom selektiva vilka företag de följer idag.
De sociala mediernas målgrupper är inloggade användare vars intressen spåras på och utanför mediet.

Verktyg

Vi arbetar via Meta (Facebook) Business Manager, Linkedin Campaign Manager, Snapchat Ads, TikTok ads manager, Google Ads för Youtube mm. Vi implementerar script så som Meta (Facebook) pixel och motsvarande, på er site vilket möjliggör retargeting-annonsering på plattformarna.

bottom of page