top of page

Ekonomiskam eller fuck-off-kapital?


Aller Media har precis publicerat sin nya "She-report" – och den här gången handlar den om kvinnor och ekonomi. Man har frågat över 1000 personer i åldern 18-75 år via web-enkäter samt djupintervjuer med 12 personer.


Här kan vi se tydliga skillnader mellan hög- och lågutbildade, skillnader i åldrar samt om man är sammanboende eller ensamstående. Men även likheter. Löneskillnaden mellan män och kvinnor blir tydlig när man ser hur man spenderar sina pengar samt hur de investerar och sparar.

Sju av tio kvinnor sparar regelbundet. 45 procent av kvinnor 18-75 år sparar i aktier, fonder eller värdepapper. Motsvarande för män är 61 procent. Kvinnor har också överlag ett väsentligt minde privat ägande än män.


Det finns även några viktiga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller utgiftsposter. Kvinnor lägger i högre grad än män sina pengar på utgifter kopplade till familjeliv såsom mat, särskilda artiklar till hemmet, kläder och skor till familjen. Detsamma gäller för kosmetika och skönhetsmedel. Män lägger i väsentligt högre grad än kvinnor pengar på bensin/bränsle, tekniska produkter, egna hobbys samt aningen mer på boendet.


Ekonomiskam, finns det?

Det finns ett tabu och viss skam att prata om sin privatekonomi och pengar. Detta hänger oftast ihop med självförtroende. Att man inte riktig har kontroll över sin ekonomi och känner att man borde ha det, och kanske konsumerar för mycket och sparar för lite.

Sämst ställt är det bland yngre kvinnor som ofta upplever stress och ångest runt sin ekonomi. Bäst kontroll och därmed självförtroende och lugn har kvinnor över 60 år. Dessa har också ett större ägande än yngre kvinnor. Till exempel så äger 62% av alla kvinnor över 60 en bil. Hur ofta ser man bilreklam riktad till den gruppen?


Kunskapstörst & frustration

Sju av tio kvinnor i åldern 18-39 vill lära sig mer om att investera i aktier, fonder och värdepapper. Även ökad kunskap om vardagssparande, ren börskunskap, förhandling av lån och räntor är av stort intresse. Något för varumärken inom detta område att tänka på när man väljer vilka man ska rikta sin kommunikation till!


Fuck-off kapital

En tredjedel av alla kvinnor 18-75 år sparar regelbundet. De yngre främst till framtida boende, de äldre för oförutsedda utgifter. Att ha ett sparkapital anser de flesta kvinnor är viktigt, men alla får inte till det pga att man tjänar för lite, studerar eller av andra själv. Att ha eget kapital sparat är en frihet att kunna göra vad man vill längre fram, kanske byta jobb, resa, flytta osv.


Kvinnors sparande:

Kvinnors ägande:

(Källa: Aller Media 2021)


Vill du veta mer om undersökningen Kvinnor och ekonomi eller annat kring målgrupper för din kommunikation, kontakta oss på LikeHouse.

bottom of page