top of page

Företagen som lyckas återhämta sig ur pandemin


Är det ”nya normala” beständigt eller går vi tillbaka till det gamla efter pandemin? Kantar Sifo Global har i dagarna publicerat en stor undersökning som granskar företag som återhämtat sig efter en kris. De har publicerat ett antal handfasta råd i sin ”The Kantar Blueprint for Recovery”. Och det handlar om detta för att komma ut på andra sidan som en vinnare:


1. Man inser att insikter om konsumentbeteende är nyckel till framgång. Vinnarna är de som agerar snabbt utifrån vad de vet och sedan uppdaterar kontinuerligt. Konsumentbeteenden har förändrats och nya behov har uppstått, och flera av dessa kommer att bestå även efter krisen. Det gäller att vara flexibel och kunna ställa om, samt kunna förutse vad som är bestående och vad som kommer att gå tillbaka.


2. Att se över sin produktportfölj för att kunna matcha de nya behoven som har uppstått. Många nuvarande produktsortiment bygger på gamla kundbehov, distributionskanaler och beteenden och det är inte lätt att ställa om. Men i och med krisen har mycket ställts uppochner. Mycket har förändrats och företag har tvingats förändras snabbt.


3. Se till att företagets varumärkeslöfte och erbjudande matchar med de nya behov som uppstått. Till exempel så har konsumenternas benägenhet att ta risker minskat dramatiskt. Man söker säkerhet och förtroende. Det lokala och genuina blir ännu viktigare nu, liksom hygien.


4. Att satsa på innovation. Speciellt inom områden som hygien, säkerhet och upplevelser. Innovation har alltid varit en vinnande strategi; men det är speciellt viktigt nu när behov och beteenden förändras. Men eftersom det tar tid och krävs investeringar, så är vinnarna de som inte väntar utan satsar nu. Vi kan redan nu se vilka behov och beteende som förväntas bestå. Det kommer att bli betydligt dyrare att komma ikapp för de företag som väntar.


5. Förstå nya shoppingbeteenden och kundförväntningar. Man ser över och skapar nya affärsmodeller för detaljhandeln. Det kan handla om hyllexponering, inredningsdesign som skapar attraktiva upplevelser såväl online som i butik.


6. Att investera i multikanal-strategier, speciellt inom teknik och data för real-time upplevelser och call-to-action. För vissa kan det handla om mindre butiksytor som blir show rooms och online live shopping som komplement till butiksupplevelsen.


7. Vara redo med sina Customer management planer, och se över villkor och incentives med handelns aktörer


8. Är redo att ställa om sin organisation med kompetenta medarbetare för att möta de nya kraven på digitalisering.


Sammanfattningsvis så är kontentan detta:

  • Den digitala resan måste fungera!

  • Fysiska kanaler måste erbjuda en upplevelse.

  • Än mera viktigt att bygga sitt varumärke.

  • De som kan leverera på emotionella behov blir vinnare.


Kontakta oss på LikeHouse om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan anpassa er mediastrategi.

Comments


bottom of page