top of page

Har ålderismen gått helt överstyr?


Äldre kvinna på en soffa som surfar på mobilen

Varför envisas reklam- och mediebranschen med att rikta sig mot unga? Kan det vara för att de flesta som jobbar inom reklam, marknadsföring och media är relativt unga själva? Att det inte är så attraktivt att ha en lite äldre målgrupp? Att det finns förutfattade meningar om att äldre inte hänger med eller inte är så förändringsbenägna?


I USA publicerade nyligen the Federal Reserve en rapport om välstånd i USA och den visar att människor över 42 år står för 93,5% av välståndet medan de s.k. Generation Z och Millenials står för 6,5%. Trots detta är det endast 5-10% av marknadsinvesteringarna som riktar sig till personer över 50 år.


Här vill vi citera Bob Hoffman (utnämnd till ”The best speaker we've ever had” av Times Inc, UK). Han har i ett flertal blogginlägg påtalat skevheten i branschen vad gäller målgruppsdefinition och besattheten att rikta sig mot Generation Z och Millenials.


"There is not another industry in the world that is as out of touch with reality as the marketing and advertising industry. You can quote me on that. " /Bob Hoffman


Stapeldiagram People over 42 have 93.5% of household wealth -Bob Hoffman
Källa graf: Bob Hoffman på LinkedIn

Hur ser det ut I Sverige då?

USA är i vissa avseenden unikt så därför skall vi se hur inkomstfördelningen (och därmed köpkraften) ser ut i Sverige. I Orvestos databas ser vi att det finns över 1 miljon i åldersgruppen 40-69 år som har en personlig inkomst över 500 000 kr och endast 357 000 i gruppen 16-39 år. Även i spannet 300-500 000 kr är det betydligt fler i den äldre gruppen. Det betyder att den äldre gruppen har mer pengar att konsumera för. De yngre har ofta barn boende hemma och därmed högre hushållskostnader.


Aller Medias senaste SHE-report har satt fokus på kvinnor över 50 år och deras köpbeteende.

Av Sveriges 5 miljoner kvinnor är cirka 1,5 miljon mellan 50–75 år. Majoriteten av dem upplever sig ha full kontroll över sin privatekonomi och känner ett intresse och lugn

inför den. Kvinnor 50+ står för en stor del av kvinnors totala konsumtion. 6 av 10 ansvarar för hushållets flesta inköp av dagligvaror. Trots detta är kvinnor 50-75 år en målgrupp

som mer sällan står i strålkastarljuset för varumärken och företag.


Ett citat från rapporten:

Det finns en väldigt förlegad syn på konsumtion och ålder – att det är unga som provar nytt, använder varumärken i sitt identitetsskapande och dessutom skulle vara de som är lättast att påverka. Jag tror det är dags att börja se på konsumenter som människor, oavsett ålder, och på djupet förstå hur de lever sina liv och vad som ger dem en meningsfullare tillvaro. Vi har kommit långt med att sudda ut gränser mellan generationer, men just när det handlar om att förstå mogna kvinnor och ekonomi finns mycket kvar att göra! /Katarina Graffman. Författare, föreläsare och doktor i antropologi


Det här går vi miste om ifall vi som marknadsförare ignorerar den här målgruppen:

  • Kvinnor 50-80 år spenderar 12,2 miljarder på möbler, trädgårdsprodukter, vitvaror och hemelektronik.

  • Kvinnor 50-80 år spenderar 8,9 miljarder på mode (dam, herr, barn, skor, smycken och accessoarer).

  • Kvinnor 50-80 år spenderar 7,4 miljarder på vin, restaurang och nöjen.

  • Kvinnor 50-80 år spenderar 3,3 miljarder på skönhet, hårvård och parfym

  • Detta är nästan lika mycket som målgruppen 25-49 spenderar och som vi relativt ensidigt riktar oss till.

  • Kvinnor 50-80 år skänker 2,2 miljarder till välgörenhet. Det är betydligt mer än vad målgruppen 25-49 år spenderar i den kategorin.

Källa: Orvesto konsument 2021


Som avslutning vill vi citera ännu en person som har koll; Fredrik Hallberg, Polarsken Marketing Consulting, som satt fingret på vad som driver tillväxt:


1. Du behöver alltid fler kunder

2. Kvinnor tar alla köpbeslut

3. Äldre har alla pengar


Hela SHE-report om köpbeteendet hos kvinnor över 50 kan du även hitta på vår hemsida.


Vi på LikeHouse vet att räckvidd ger tillväxt, och förespråkar alltid strävan efter att nå alla potentiella kunder och inte definiera målgruppen för smalt. Kontakta gärna oss om du vill att vi kikar på alla era potentiella målgrupper.

Comments


bottom of page