top of page

Mediekonsumtionen i Sverige slår alla rekord!

Vi lägger nu i snitt 7 timmar per dygn på media enligt den senaste rapporten Mediebarometern från Nordicom Göteborgs Universitet. De har gjort mätningar på svenskarnas medievanor sedan 1979 så det finns goda jämförelser. Vilka medier har ökat respektive minskat i användning under 2020?

En kvinna med glasögon som sitter i sängen med en laptop och en mobil i ena handen

9 av 10 tittade på rörlig bild – drygt 8 av 10 använde sociala media

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2020. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 92% av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. 83% använde sociala nätverkstjänster – dessa hade därmed en högre daglig räckvidd än både radio och dagstidningar, som när också användning online inkluderas, hade en räckvidd på 75 respektive 68%.

Räckvidd för olika medier 9-79 år 2019 och 2020

Bilradio allt jämt det vanligaste sättet att lyssna på radio

Under 2020 lyssnade hälften av befolkningen på radio i bilen genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel (32%) lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet mindre utbrett, 22% lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 20% på direktsänd webradio, men andelen har ökat jämfört med föregående år.


6 av 10 såg på tablålagd tv och 5 av 10 på strömmad

Tablålagd tv var fortsatt det mest populära sättet att se på tv i befolkningen som helhet. Men strömmad tv, eller video on demand, kom inte långt efter. Den dagliga räckvidden för tablålagd tv var 57% och för strömmad tv 55%. YouTube hade samtidigt en daglig räckvidd på 43%. I samtliga fall var skillnaderna i daglig räckvidd mellan olika ådergruppen mycket stor.

Rörlig bild daglig räckvidd 9-79 år. 2019 och 2020

2 av 3 läste dagstidning en genomsnittlig dag och det digitala läsandet dominerade

68% av befolkningen läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2020. 55% läste tidningen digitalt och 28 % på papper. Flest läsare, 53 %, läste en morgontidning – 37% läste den digitalt medan 26% läste den på papper. För kvällstidningen uppgick den dagliga räckvidden till 44 %. Här var den digitala läsningen i klar majoritet.


En tredjedel av befolkningen läste en tidskrift – här dominerade läsandet på papper

En genomsnittlig dag 2020 läste 36% av befolkningen någon tidskrift. 25% läste tidskrift på papper och 15% läste tidskrift digitalt. Om vi ser till veckoläsning stiger räckvidden för tidskrift till 58%.

Facebook var det mest använda sociala mediet – förutom bland de unga

Den dagliga räckvidden för Facebook var 64% under 2020 i befolkningen som helhet. Det gjorde Facebook till den mest spridda kanalen. Den var också den populäraste för de mellan 45 till 85 år medan de yngre var mer benägna att använda Snapchat och Instagram. Bland de allra yngsta, 9 till 14 år var Tiktok mycket populärt.


SVT var den mest använda nyhetstjänsten under 2020

53% tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2020. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 41% tog del av nyheter från Sveriges Radio och 39% från TV4. För nyhetsutbudet från såväl SVT, SR som TV4 var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkning än i den yngre.

3 av 10 tog del av nyheter via Facebook

29% av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala kanalen för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 9 till 14-åringar var Instagram och YouTube de mest använda källorna för nyheter. Bland 15 till 24-åringar var Instagram störst.

Vill du veta mer och svenskarnas medievanor? Hör gärna av dig till oss.


Du kan även hitta rapporten i sin helhet att ladda ner här på vår hemsida.

Comments


bottom of page