top of page

Nu är det bevisat: när varumärken slutar annonsera tappar de försäljning


Dator med linjediagram med gatlyktor i bakgrunden

En ny studie från Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science; världsledande inom forskning kring media och medieeffekter; visar hur mycket varumärken tappar när de slutar annonserna eller gör långa uppehåll.

Pandemin har gjort att de flesta företag sett över sina kostnader och det är inte ovanligt att media och marknadsföring blir den post man drar ner på eftersom man kanske har svårt att se några omedelbara effekter på försäljningen. Många har bara satsat på snabba direktsäljande kampanjer med sänkta priser och erbjudanden istället för att fortsatta sitt varumärkesbyggande.

Linjediagram med namnet "When big brands stop advertising"

Kortfattat vad studien kommit fram till är:

  • När varumärken slutat annonsera i ett år eller mer; så sjunker försäljningen år efter år efter stoppet.

  • Nedgången blir störst för de varumärken som redan sett en minskning före stoppet.

  • Storleken har betydelse! Mindre varumärken sjunker snabbare än de större.

  • Stora varumärken kan bibehålla sin försäljning längre tid efter stoppet.


Man kan också uttrycka det så här:

The sales of a brand are like the height at which an airplane flies. Advertising spend is like its engines: while the engines are running, everything is fine, but, when the engines stop, the descent eventually starts.” – Simon Broadbent.


Kontakta oss på LikeHouse om du vill veta mer hur olika typer av marknadsföring påverkar ditt varumärke. Och vill du läsa hela artikeln så finns den här.

Comments


bottom of page