top of page

Nu har även männen klivit ur garderoben!


Person som hanterar en röd skjorta

Eller kanske klivit in i garderoben är mer rättvist uttryckt... Second hand-marknaden har ökat ganska dramatiskt det senaste året. Och nu ökar trenden med second hand-shopping även bland män och äldre, visar Postnords e-handelsbarometer.


Inflation, höjda räntor och lågkonjunktur har orsakat ökade levnadskostnader och det har påverkat hushållens konsumtionsutrymme under 2022 och 2023. Detta har tvingat detaljhandel till stora reor. Kombinationen av reor och prissänkningar i producentled har pressat handlarnas marginaler kraftigt. Sedan pandemin har e-handeln haft det svårt att hålla den höga tillväxten uppe. Under 2023 hade till och med e-handeln det tuffare än den fysiska handeln.

 

Second hand-marknaden har dock växt påtagligt under senare år och har ofta beskrivits som en ”ung trend”, som drivs på framförallt av kvinnor i segmentet 18-29 år. Men E-barometerns senaste mätningar visar att begagnat blir allt mer populärt för alla generationer. Speciellt e-handelsformatet lockar fler för varje år. En särskild tillväxt kan ses inom åldersgruppen 50-64 år, där 6 av 10 numera uppger att de handlar mer än hälften av sina begagnade varor just på nätet. Men färre än hälften av de mellan 18-29 år handlar begagnat online. De flesta unga väljer fysisk butik.

 

Under 2023 handlade 35% begagnat på grund av det ekonomiska läget, vilket är 4% fler än tidigare. Dessutom handlade man för högre belopp. Snittköpet har ökat med 328 kronor – till hela 1473 kronor – sedan E-barometerns mätstart i början av 2022.

 

Tradera har även sett en ökning bland män som alltmer börjar köpa och sälja kläder second hand.

”Det som stack ut under 2023 var att männen, som tidigare mest letat bilar och byggdelar, tycks ha vaknat och börja rensa ur garderoben.” säger Sofia Hagelin på Tradera.

 

Detta diagram visar vilka som ökat respektive tappat i tillväxt under 2023. Endast Apotek och kategorin Kläder & skor har ökat medan övriga minskat.


E-barometern diagram över försäljningstillväxt och omsättning per delbransch


Hur lojala är e-handelskunderna?

 

Lojalitet är en komplex fråga inom e-handeln, framförallt i tider av lågkonjunktur och nya regleringar kring användandet av tredjepartsdata. Under 2022 svarade 36% av företagen att de skulle arbeta mer med kundlojalitet för att öka sin lönsamhet – och den trenden fortsätter även 2023 då 40% av företagen anger att lojalitet finns högst upp på listan.

 

Men enligt konsumenterna är lojaliteten stabil över tid. När de tillfrågas om huruvida de gjorde sitt senaste e-handelsköp från en webbutik där de hade handlat förut uppgav drygt 70% att så var fallet. Andelen skiljer sig inte heller mellan åldersgrupperna, utan är ungefär densamma oavsett ålder. De mest lojala är de som handlar ofta, dvs de som handlar minst en gång per månad. Men trots att konsumenter ofta handlar där de har handlat förut, tycker många att det är viktigt att det inte ska vara tvingande att bli medlem i butikens kundklubb för att kunna handla.

 

Hur många svenskar e-handlar då? I åldersgruppen 18 till 69 år, uppger hela 31% att de aldrig e-handlar. 23% handlar på nätet någon gång i månaden och 8% handlar flera gånger i veckan. Alltså, av alla som e-handlar så gör 70% det mer sällan än en gång i månaden. Så man skulle kunna kalla e-handlande för ett sällanköpsbeteende hos den större andelen konsumenter.

 


Vad bygger då tillväxt?

En enig forskarkår inom media och marknadsföring (Eherenberg-Bass Institute, Byron Sharpe, Binet&Fields, Mark Ritson m.fl.) kan bevisa att tillväxt drivs av penetration; dvs att även nå sällanköparna. Att inte koncentrera alla resurser på att bygga lojalitet. Gör man det riskerar man att urholka kundunderlaget, med minskad lönsamhet som följd då man tvingas ge rabatter och extraerbjudanden för att behålla sina kunder.

 

Och vad är det som gör att vi konsumenter väljer en viss e-handelssite? Jo, kännedom. Det är tydligt att de starkaste varumärkena i kategorin väljer att synas i breda publika media (Boozt, Zalando m.fl syns t.ex på TV).


Stapeldiagram över viktiga faktorer för konsumenternas val av e-handlare

Källa: PostNord i samarbete HUI Research. Hela rapporten finns att ladda ner här på vår hemsida.

コメント


bottom of page