top of page

Snikflation, prompta och AI-klonad – har du koll på nyorden?Robot som sitter på en bänk och läser

Hur promptar du ett generativt AI verktyg? Och har ert varumärke råkat ut för de-influencing på grund av snikflation?


Nyordslistan som Språktidningen ger ut varje år, innehåller ord som har myntats eller blivit vanligare. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånats in i svenskan. Här är några ord från 2023 som är relevanta för vår bransch:

 

 • AI-klonad. Kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst.

 • Barbenheimer. Samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer. (detta uttryck gav båda filmerna en extra boost i form av publik)

 • Bubbelhoppa. Medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper.

 • Cyberresiliens. Förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner.

 • Deinfluencing. Det att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst. Deinfluencing, som varit en trend på sociala medier under 2023, kallas på svenska också antiinfluering. En person som publicerar deinfluencinginlägg kan kalla sig deinfluencer eller antiinfluerare.

 • Exposekonto. Konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet.

 • Gargasnipe. Smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier. Kallas även "gargamelsnipe". Uttrycket syftar på Gargamel, den elaka och fula alkemisten i Smurfarna. Bilder och filmer med hashtaggen #gargasnipe publiceras normalt i sociala medier, bland annat på plattformen TikTok.

 • Generativ AI. Artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik. (Flera andra AI-relaterade ord har ökat under 2023, exempelvis språkrobot.)

 • Känslighetsläsare. Person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll.

 • Longtermism. Etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt.

 • Multilojal. Som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter.

 • Prompta. Skriva en textinstruktion till en AI-tjänst.

 • Snikflation. Strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster.

 • Streamingfarm. Samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är.

 

Källa: Språktidningen.

Komentáře


bottom of page