top of page

Nu är pensionärerna nästan lika digitala som alla andra


En pensionär med glasögon som använder en surfplatta

Nu är 96% av alla svenskar över 16 år på internet. Det är en liten ökning sedan 2019. Den ökningen står de äldre för visar Internetstiftelsen, som nyligen kommit med sin rapport Svenskarna och Internet 2020.


Pandemin har gjort att vi alla har befunnit oss mycket hemma och därmed använt digitala kanaler mer än förut. Detta har också gjort att flera nya användare tillkommit, och det ser ut som om de kommer att stanna. Även äldre med ingen eller lägre internetvana har nu upptäckt fördelarna. Riskgruppen 70 år+ har haft direktiv att undvika butiker och många har varit isolerade från familj och vänner.


Nu har de äldre lärt sig att handla online, använda streamingtjänster för att prata med barn och barnbarn, de läser dagstidningar digitalt och använder sociala medier. Det vill säga, de beter sig i stort sett som vi i de yngre ålderskategorierna... Men vissa skillnader finns förstås. De äldre läser både papperstidning och den digitala varianten, de ser mycket på både linjär TV och Play TV. De är också de som har högst betalningsvilja för digitala dagstidningar.


Lite siffror:

  • 70% av alla pensionärer har handlat någon gång online under 2020; mest livsmedel och apoteksvaror.

  • 86% har BankID och 77% har Swish.

  • 82% ser Play TV (mest då SVT och TV4).

  • 78% läser en digital dagstidning och 51% betalar för en digital prenumeration.

  • 71% använder sociala medier (66% Facebook och 44% Instagram).

Så exkludera inte de över 65 år i målgruppsdiskussioner. Även äldre kan förändra sina vanor och se fördelarna. De säger att de faktiskt blivit mer sociala nu under pandemin tack vare internet. De kan hålla kontakten med vänner och familj på ett helt annat sätt än tidigare. Och de har förändrat sina medie- och köpvanor.


Det är ganska intressant att se vad som hänt med TV-tittandet förra året till exempel. För första gången har Play TV högre andel tittare än linjär TV – och det är de bland de äldre som den största ökningen skett.

Diagram som visar användning av olika tv format från Svenskarna och internet 2020

(Källa: IIS Svenskarna och internet 2020, ladda ner hela rapporten här.)


Vill du veta mer om medievanor, eller är du intresserad av att nå en äldre målgrupp? Kontakta oss på LikeHouse.

Comments


bottom of page