top of page

Kortsiktig tillfredställelse eller långsiktig belöning? Receptet på framgång enligt forskningen.


personer som sitter vid ett bord och diskuterar olika diagram

Det kan vara förvirrande och stressande att avgöra vilka parametrar man skall mäta när det gäller reklam- och marknadsföringseffekter. Är de ROI? Är det ROMI? Är det konvertering? Vilken är mest avgörande för tillväxt?


Det finns lika många teorier och hypoteser som det finns titlar på konsulter på området: digital strateg, varumärkesexpert, social media strateg, digital performance expert m fl.


I en tid då digital marknadsföring dominerar och framgång ofta mäts i klick och likes, tar analysföretaget Gain Theory* ett steg tillbaka för att undersöka den långsiktiga inverkan av marknadsföringsinvesteringar på företagens intäkter och vinster. Det visar sig att digital attribuering, eller performance som det också kallas, endast mäter 18% av marknadsföringens långsiktiga inverkan på försäljningen. Det innebär att en stor del av effekten förblir osynlig om enbart kortsiktiga mått får fokus.

Diagram över "gain Theory"
Gain Theory LTM

För att fånga hela bilden introducerar konsultföretaget Gain Theory* begreppet LTM (Long-term Multiplier). Det är en faktor som multipliceras med den kortsiktiga ROI (Return of Investment) för att beräkna den totala långsiktiga inverkan. Deras forskning visar att digital attribuering/performance endast mäter 18% av den långsiktiga effekten på försäljning. Kortsiktiga aktiviteter mäter mer, men endast 42%. Det är endast genom att kontinuerligt mäta det långsiktiga varumärkesbyggandet som man kan förstå helheten. Det kan ta upp till tre år för 50% av marknadsföringens långsiktiga inverkan att realiseras.


Därför vill vi betona vikten av att ha en långsiktig syn på marknadsföring. Om varumärkesinvesteringar upphör kan det snabbt leda till negativa effekter, både på kort och lång sikt. Det understryker vikten av kontinuerlig investering i varumärkesbyggande aktiviteter för att säkerställa långsiktig tillväxt och stabilitet.


När vi nu vet hur marknadsföringsinsatserna bör fördelas och mätas – vilka faktorer är avgörande för tillväxt? Professor Mark Ritson har lyckats förenkla ”receptet” åt oss. Enligt hans resonemang har dessa fyra faktorer lika stor betydelse för tillväxten: Strategi, kreativ kvalitet, media och varumärkets existerande storlek. Och om en brister måste de andra tre kompensera; t ex om du har ett ”mindre” varumärke blir media, strategi och kreativitet desto mer betydelsefulla. (Läs hela artikeln på Marketing Week)

Cirkeldiagram av dom viktigaste faktorerna för tillväxt, Strategi, Kreativ kvalitet, Media och Varumärkets storlek
Enligt Mark Ritson har dessa fyra faktorer lika stor betydelse för tillväxten.

* Gain Theory är ett globalt konsultföretag inom marknadseffekter och framtidsanalyser, bestående av ett team datavetare, analytiker, teknologer och konsulter som förenas av ett enda syfte: att hjälpa varumärken att accelerera sin tillväxt.Har du frågor om dessa undersökningar eller andra frågor om media hör av dig till oss på LikeHouse.

Comments


bottom of page