top of page

TV-tittandet, läsandet och podd-lyssnandet har ökat 2020


En kvinna med hörlurar som sitter i en hängande stol och tittar på mobilen

Nu har vi för första gången fått en total sammanställning av hur medieåret 2020 sett ut. Det är ett samarbete emellan IRM, Sifo, MMS och Sverige Mediebyråer där man gjort en rapport över året 2020.

Vi sammanfattar vad de kommit fram till i några punkter:


1. Vad gäller reklaminvesteringarna så var 2020 det svagaste året sedan finanskrisen 2008. Investeringarna har minskat med 5,2 % jämfört med 2019. Vi kunde se en liten uppgång igen sista kvartalet då fler annonsörer ställt om till digitala kanaler.


2. Alla medieslag har minskat sin omsättning med undantag av sociala media och online video. Bio har tappat mest, men här är ju förklaringen att biograferna var stängda stora delar av året. Tv har tappat 18% av omsättningen, trots att tv-tittandet har ökat under perioden.

Stapeldiagram Mediebyråbarometern

3. Konsumtionen av rörlig bild har ökat starkt, främst i Q4 jämfört med föregående år. Både online video och tv-tittande, både linjärt och play.


4. Läsandet flyttar online. Läsandet av nyheter online har ökat med tvåsiffriga tal jämfört med föregående år. Men även tidskrifter online har ökat.


5. De flesta annonsörer minskade sina medieinvesteringar under 2020, medan några andra tog tillfället i akt och ökade. Det är t ex sällanköpsvaror, telekom, bilar och spel.


6. Radio-lyssnandet har minskat något, men podd-lyssnandet har däremot ökat med över 30% jämfört med året innan. Många tillbringar mer tid i hemmet, och har därmed mer tid till lyssnande.


7. Det verkar som om även 2021 blir ett svagt år för medieinvesteringarna. Endast 14% av annonsörerna i Sveriges Annonsörer anger att de kommer att öka sina investeringar, 40% kommer att minska. Vi ser även en tydlig förflyttning till egna kanaler.


Vi kan utifrån detta nog säga att situationen är förväntad. I sämre tider drar man ner sina investeringar istället för att stärka varumärket. Man förflyttar sina budgets där man tror de gör mest nytta; kortsiktigt; inte där konsumtionen är störst.

De som gör tvärtemot – dvs ökar – får stor utväxling på sina investeringar. Tv är fortfarande ett starkt media som kostnadseffektivt når många. Att investera i eget innehåll och minska räckvidd bygger inte varumärket och därmed inte tillväxten.


Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den på vår hemsida här. Och har du funderingar kring medieval och tips på hur man ska tänka framöver så kan du alltid höra av dig till oss.

Comentarios


bottom of page