top of page

Vilka nya köpvanor kommer vi behålla 2021?


en vuxen kvinna och en ung flicka går genom skogen

Svenskarnas totala konsumtion minskat med 4,7% under 2020. Det visar årets Konsumtionsrapport som ges ut av Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med Centre for Retailing.

Under pandemin har svenskarna framförallt dragit ner på resor, hotell- och restaurangbesök, kläd- och skoinköp samt transporter – samtidigt som det finns andra områden där konsumtionen ökat.


Men nedgången i svenskarnas konsumtion kan inte enbart förklaras av våra förändrade beteenden pga pandemin.

– Konsumtionsnedgången bör dels ses utifrån covid-19, och dels utifrån mer långtgående trender. Redan före covid-19 var resor, kläder och restauranger på nedgång, säger John Magnus Roos redaktör för Konsumtionsrapporten och forskare vid Göteborgs universitet.


Redan före pandemin minskade till exempel besöken i köpcentrum och gallerior. Likaså minskade klädinköpen innan. Det kan ha att göra med att man är mer noggrann nu med vad man spenderar sina pengar på, dvs mindre slit och släng. Mycket på grund av klimatfrågan och medvetenhet om arbetsförhållanden. Hellre kvalitet än kvantitet, mer second-hand än "fast fashion".


Men en tydlig effekt av pandemin är att försäljning av sport- och fritidskläder och utrustning har ökat; det har varit enklare att umgås och hålla avstånd utomhus, och med uteblivna utlandsresor kanske man satsar på en kanot eller nya vandringskläder åt hela familjen. Försäljning av fest- och formella kläder har däremot minskat som en följd av inställda evenemang och att fler jobbar hemifrån.


En inte helt vild gissning är att de som kan erbjuda hållbarhet och kvalitet, samt ett flexibelt sortiment och distribution, kommer att vara vinnarna i kategorin mode framöver.


Vad vi ser mer är att de svenska hushållen har ökat sina utgifter vad gäller kommunikation (+5 %), produkter för hem och hus; som möbler, hushållsartiklar och underhåll (+4,2 %), samt alkohol och tobak (+5,2 %). Förskjutningen mot mer tid i hemmet under pandemin har inte helt oväntat gett avtryck i konsumtionen – men det har inte påverkat välmåendet i allmänhet: – Svenska folket mår generellt inte sämre av att sitta hemma. Trots att e-handeln har ökat inom många områden så är det inte fler svenskar som uppger att de spenderar över sina tillgångar under pandemin än innan. Svenskarna dricker inte heller mer alkohol eller spelar oftare om pengar. Något som annars generellt kännetecknar ekonomiskt tuffa tider, säger John Magnus Roos.


2021 blir liksom 2020 ett år fullt av förändringar och utmaningar. Just nu har den fysiska handeln hårda restriktioner, men med påbörjad vaccinering finns det hopp om att "komma tillbaka" till ett mer normalt liv.


Vill du veta mer om svenskarnas konsumtionsvanor eller hur vi kan hjälpa dig förbereda din kommunikation för framtiden, kontakta gärna oss på LikeHouse.

Comments


bottom of page